top of page

PRIVACY POLICY

LIESELOT DE STOOP FOTOGRAFIE vindt privacybescherming van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. LIESELOT DE STOOP FOTOGRAFIE houdt zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving. In dit Privacy Statement informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen. LIESELOT DE STOOP FOTOGRAFIE Esdoornstraat 18, 9700 OUDENAARDE is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Dit Privacy Statement is van toepassing wanneer je de website bezoekt.

*

Contact

Voor vragen over het Privacy Statement of over het gebruik van persoonsgegevens, kun je altijd contact met ons opnemen door te mailen naar info@lieselotdestoop.be

*

LIESELOT DE STOOP FOTOGRAFIE verwerkt de gegevens die je aan haar verstrekt. Deze gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: Naam, adres, emailadres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, financiële gegevens (ten behoeve van eventuele betaling) en gegevens waaruit blijkt dat eventuele onderwerpen je interesseren. Verantwoordelijkheid juistheid gegevens Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan LIESELOT DE STOOP FOTOGRAFIE ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid daarvan en het actueel houden van persoonsgegevens.

LIESELOT DE STOOP FOTOGRAFIE  is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jouw verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

*

LIESELOT DE STOOP FOTOGRAFIE verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1) De totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals voor:

a) het factureren en de financiële afwikkeling van aankopen 

b) het versturen van serviceberichten met informatie over bijv. het event, tijden, vervoer, etc.

2) De goede bedrijfsvoering, zoals voor

a ) het uitvoeren van Promotionele activiteiten zoals bijv. het tonen en verzenden van aanbiedingen en het gebruik van social mediakanalen.Als je geen promotionele berichten van LIESELOT DE STOOP FOTOGRAFIE meer wilt ontvangen, dan kun je je hier uitschrijven: info@lieselot.destoop.be

b) het voldoen aan op ons rustende wet- en regelgeving. 

LIESELOT DE STOOP FOTOGRAFIE bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

LIESELOT DE STOOP FOTOGRAFIE houdt jouw gegevens graag actueel. Als je wilt weten of de persoonsgegevens die wij van jou hebben juist zijn, of als je wilt weten welke persoonsgegevens LIESELOT DE STOOP FOTOGRAFIE van jou verwerkt, kun je ons om een overzicht vragen. Daarnaast kun je een verzoek doen om bepaalde gegevens te wijzigen en/of te verwijderen. Een verzoek om een overzicht of verwijdering van gegevens, kun je richten aan info@lieselotdestoop.be. Houd er rekening mee dat LIESELOT DE STOOP FOTOGRAFIE je ook kan verzoeken om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen om je identiteit deugdelijk vast te stellen.

*

Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Wanneer je aangeeft niet langer te willen worden benaderd (via een bepaald medium), kun je dat aan LIESELOT DE STOOP FOTOGRAFIE laten weten via info@lieselotdestoop.be. Vermeld in je bericht duidelijk dat het gaat om jouw recht op verzet.

Je kunt tevens ten alle tijden de toestemming voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven of per e-mail verzenden van informatie betreffende producten en diensten van LIESELOT DE STOOP FOTOGRAFIE intrekken, via dezelfde wijze als hierboven vermeld, of via de afmeldmogelijkheid onderaan dergelijke e-mailberichten. LIESELOT DE STOOP FOTOGRAFIE zal zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek het gebruik van je gegevens voor de doeleinden waartegen je je verzet beëindigen.

*

LIESELOT DE STOOP FOTOGRAFIE kan wijzigingen aanbrengen in het Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2021.

bottom of page