ALGEMENE VOORWAARDEN
(laatste update januari 2021)

 

 

Het fotografisch werk van Lieselot De Stoop Fotografie is onderhevig aan auteursrechten. Dit wil zeggen dat de foto's eigendom blijven van de fotograaf.

Als u de foto's voor commerciële doeleinden wilt gebruiken, dient u dus eerst toestemming te vragen aan de fotograaf. Indien dit niet gebeurt, kunnen gerechtelijke stappen worden ondernomen.

 

*

 

Foto's gemaakt door Lieselot De Stoop Fotografie kunnen verschijnen op de website en sociale media. Laat ons schriftelijk weten als je dit niet wilt.

*

Lieselot De Stoop Fotografie heeft haar eigen stijl en houdt zich hier ook aan. Suggesties en ideeën zijn zeker welkom, maar integreer ik enkel als deze binnen mijn stijl passen. 

*

Afspraken kunnen enkel per mail gemaakt worden. Ook telefonisch gemaakte afspraken moeten binnen de week door de klant per mail bevestigd worden. Afspraken die niet per mail bevestigd werden, gaan niet door.

*

Prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd. De prijs die geldig is op het moment van de boeking, blijft ook geldig voor uw geboekte fotosessie. 

*

Facturen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Betaling gebeurt op volgend rekeningnummer: IBAN BE24 0689 1062 7438.

Digitale beelden worden pas afgeleverd na ontvangst van betaling.

*

Bij een bestelling van extra digitale beelden achteraf, of het opnieuw opvragen van de aangekochte beelden, wanneer de fotogalerij reeds is afgesloten, wordt een extra kost van 25€ aangerekend. 

De beelden van iedere fotoshoot worden 2 jaar door mij bewaard.

*

Het is niet toegestaan afgeleverde foto's zelf verder te bewerken door er bijvoorbeeld een filter over te plaatsen, onder andere op sociale media.

Lieselot De Stoop Fotografie heeft haar eigen stijl en wil deze ook behouden.

De fotograaf is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen indien foto's of fotoproducten worden afgedrukt door derden.

*

Fotoproducten zijn te bestellen na een fotoshoot en worden enkel vervaardigd met foto's gemaakt door Lieselot De Stoop Fotografie. De fotoproducten zijn te bezichtigen in de studio van Lieselot De Stoop Fotografie. 

*

Cadeaubonnen zijn geldig tot een jaar na afgifte. 

De fotograaf is niet aansprakelijk bij verlies van cadeaubonnen.

*

Wanneer u een fotosessie boekt bij Lieselot De Stoop Fotografie, gaat u akkoord met de de voorgenoemde algemene voorwaarden.

*

Lieselot De Stoop voert haar opdracht uit in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

*